Firma TRAX - Kontenerowy wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe

Wywóz śmieci

firma TRAX

Dysponujemy pojemnikami w przedziale od 120 do 1100 litrów pojemności oraz kontenerami do 7m3 do 10 m3

Realizujemy jednorazowe zgłoszenia wywozu odpadów budowlanych gruzu, odpadów wielkogabarytowych, odpadów zmieszanych śmieci

Do tych celów używamy specjalistycznego sprzętu:

  • Samochody specjalistyczne tzw. Hakowce o różnych gabarytach
  •